Genel Formlar

Genel 001    Doktora / Ortak Doktora / Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) Sınav Tarihleri Tablosu

Genel 002    Ders Görevlendirme Formu

Genel 003    Lisansüstü Dersleri Verecek Öğretim Üyeleri Tablosu

Genel 004    Lisansüstü Haftalık Ders Programları Formu

Genel 005    Ders İçerikleri Formu

Genel 006    Not Bildirim Formu

Genel 007    Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (E-Devlet sistemi üzerinden hazırlanacaktır.)

Genel 008    Ders Telafisi Teklif Tutanağı

Genel 009    Ders İntibak Tablosu

Genel 010    İlişik Kesme Formu

Genel 012    Kayıt Sildirme Dilekçesi

Genel 013    Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi (Form – 1 )

Genel 014    Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi (Form – 2 )

Genel 016    Sınav Tutanak Formu