MİSYON- VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Sağlık temalı bir üniversiteye bağlı olarak hizmet veren enstitümüzünmisyonu, üstün nitelikli sağlık profesyonellerini yetiştirmek için lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerin mezuniyet sonrası bilgi ve becerilerini artırıp bilim üreten, ürettiği bilimi verimli kılan kişiler olarak yetişmelerine ve rekabetçi bir piyasada daha iyi imkânlarla iş bulmalarına yardımcı olmaktır.

VİZYONUMUZ
İnsan sağlığına yönelik güncel bilimsel yöntemlerin kullanıldığı, yeni tanı ve tedavi yöntemi araştırmaları, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi aromatik bitkiler ve termal sağlık konuları başta olmak üzere, bilimsel araştırmaların yapılacağı yüksek lisans ve doktora programları açmaktır. Lisansüstü programların yürütülmesi için uygun eğitim ortamı sağlamak, kendi alanında bir araştırmayı projelendirip yürütebilecek ve bunlardan elde ettiği verileri değerlendirebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip bilim insanları yetiştirmektir.