Tarihçe

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı  Resmi Gazete “YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile Enstitümüz;

Madde 7 (Ek Madde 195 – c)  Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden oluşur.

Madde 8 sondan beşinci paragraf; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen fakülte ve yüksekokulun Sağlık Bilimler Enstitüsündeki anabilim dallarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne aktarılmıştır.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi bünyesinde kurulu olan çeşitli anabilim dallarına ilişkin lisansüstü programlarda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.