Tez Tesliminde Gerekli Belgeler

TEZ SAVUNMA SINAVI SONRASI TEZ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER

  • Yüksek Lisans  / Doktora Tez Çalışması İntihal Yazılım Programı Raporu
  •  Tez Yazım Kontrol Listesi Formu
  •  Tez  (3 adet)
  •  Tez Veri Giriş Formu (2 nüsha)
  •  Cd  (3 adet)

1- Tez :

Enstitümüz tez yazım kurallarına uygun ciltlenmiş nüshalar, tez savunma sınavına katılan jüri (asil-yedek) üyeleri sayısınca yüksek lisans öğrencisinin en az 8 nüsha (3 adet Enstitüye bırakılacak), doktora programı öğrencisinin en az 10 nüsha (3 adet Enstitüye bırakılacak) ve öğrenci için (öğrenci kendisi belirler ) ciltlenmiş olarak tezin son şeklini Enstitüye ve ayrıca BAPK’ya verilmek üzere 1 adet tez ve CD. (BAPK desteği almış olan tezler için) teslim edecektir. Ciltlenmiş tezler jüri üyelerine öğrenci tarafından gönderilecektir. Tez kapakları üniversite kitap satış bürosundan temin edilir.

2- Tez Veri Giriş Formu:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden Tez Veri Giriş Formu doldurularak, Çıktısı alınacak olan formda mutlaka Referans Numarası üretilmiş olmalıdır ve form bu şekilde imzalanmalıdır. Çıktısı alınarak imzalanan form (2 Adet) Enstitüye teslim edilmelidir.

3- CD :

Tez ekinde, CD içinde tezin tamamını içeren ve KABUL ONAY sayfası (Jüri Üyeleri tarafından) imzalandıktan sonra PDF ve WORD formatında yer alır. PDF dosyasında Türkçe ve İngilizce tez özetleri, kapak ve Kabul Onay kısmını kapsayacak şekilde dosya adı tez veri giriş formundaki referans numarası verilecektir. (Örnek: 418857 ) CD üzerinde; Referans No Adı, Soyadı, Bölümü ve Tez Konusu ve Yılı yazılı şekilde Enstitüye teslim edilmelidir.

Not : Belgeler öğrencinin tez savunma sınavına girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Enstitümüze teslim edilecektir.