Doktora Yeterlik Sınavı Tarihleri

A.F.S.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 47. maddesinin 3. fıkrasında “Doktora Yeterlik Sınav Tarihleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir” bendine göre 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Doktora Yeterlik Sınav tarihleri; Güz Yarıyılı için 24 Eylül 2018-28 Aralık 2018 tarihleri arasında, Bahar Yarıyılı için de 11 Şubat 2019-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmasına ve tüm Anabilim Dallarına duyurulmasına, Enstitümüz Yönetim Kurulu tarafından 15.11.2018 tarihli ve 4 sayılı toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.