2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Öğrenci Alımı

T.C.
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır. Program kontenjanları, başvuru tarihleri ve sınav yerleri aşağıda belirtilmiştir. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI

ANABİLİM DALI DOKTORA YÜKSEK LİSANS ALES PUAN TÜRÜ ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI
TEZLİ TEZSİZ
 

Anatomi A.D.

 

3 SAYISAL Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Biyoloji-Tıbbi Biyoloji Bölümü, Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü, Beslenme ve Diyetik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Beslenme ve Diyetik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunu olması

Haftanın en az 2 günü anabilim dalında çalışma şartı (Çalışanlar kurum izin belgesi getirmelidir.)

Yabancı dil puanının en az 40 olması

Biyokimya A.D. 6 SAYISAL Fen ve Mühendislik (Biyokimya, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Moloküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği) ve Sağlık Bilimleri (Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Sağlık Memurluğu, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetik) lisans diplomasına sahip olmak

Tıp, Veterinerlik, Biyokimya Eczacılık ve Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunları hariç diğer bölüm mezunlarına 1 yıl bilimsel hazırlık uygulanacaktır.

 

 

Tıbbi Genetik A.D.

 

3  

5

 

 

 

 

SAYISAL

 

Doktora: Tıbbi Genetik veya Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak

Yüksek Lisans : Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü lisans mezunu olması

Yabancı dil puanının en az 40 olması

 

Başvuru Tarihi 31 Aralık 2018 Pazartesi  – 11 Ocak 2019 Cuma
Tezli Yüksek Lisans-Doktora Mülakat Sınavları 21 Ocak 2019 Pazartesi
Tezli Yüksek Lisans-Doktora Kesin Sonuçların İlanı 22 Ocak 2019 Salı
Tezli Yüksek Lisans-Doktora Kesin Kayıt Tarihi 23 Ocak 2019 Çarşamba – 25 Ocak 2019 Cuma
Yedekler İçin Kayıt Tarihi 28 Ocak 2019 Pazartesi
Başvuru Adresi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi,

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Zafer Sağlık Külliyesi AFYONKARAHİSAR

Telefon 0 272 246 3301 (5222)

 

SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER 

Başvurular internet ortamında yapılacaktır. Ön Kayıt Başvuru Belgesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün ilgili internet adresinde 31 Aralık 2018 Pazartesi tarihinde aktif hale gelecektir. Aşağıda sisteme yüklenmesi istenen belgeler, belirtilen dosya formatlarında taratılarak sisteme yüklenmelidir.

 1. Yeni çekilmiş biyometrik veya vesikalık fotoğraf. (dosya formatı “.jpg”)
 2. Lisans Diploması, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devlet sitesinden alınmış Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans başvurularında zorunludur. (dosya formatı “.pdf”)
 3. Onaylı Lisans Transkript Belgesi; Yüksek Lisans başvurularında zorunludur. ( dosya formatı “.pdf”)
 4. Lisans Diploması ve Yüksek Lisans Diploması, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devlet sitesinden alınmış Mezuniyet Belgesi; Doktora Programı başvurularında zorunludur. (dosya formatı “.pdf”)
 5. Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Transkript Belgesi; Doktora Programına başvurularında zorunludur. (dosya formatı “.pdf”)
 6. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünden son 5 yıl içerisinde ALES’ten en az 55 (Elli beş) standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi (dosya formatı “.pdf”)
 7. Doktora programlarına başvuracak adayların, anadilleri dışında son 5 yıl içerisinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 (Elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi. (dosya formatı “.pdf”)
 8. Anatomi ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların, anadilleri dışında son 5 yıl içerisinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 40 (Kırk) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi. (dosya formatı “.pdf”)
 9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (son 1 ay içinde alınmış) zorunludur. (dosya formatı “.pdf”)

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ
Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvurusu durumunda Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10.maddesi hükümleri geçerlidir.

BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ
Başarı değerlendirmesi, aşağıda belirtilen puan hesaplamalarına göre en yüksek puandan en düşük puana göre yapılır.

 1. Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda; ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %20’i ve mülakat puanının %30’unun toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir.
 2. Doktora programlarına başvurularda; ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının %15’i ve mülakat puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.
 3. Tıp Fakültesi mezunları için ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si veya temel tıp puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının %15’i ve mülakat puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir

 İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN KAYIT YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 1. Ön kayıt için gerekli işlemler başvuru koşulları dikkatli okunduktan sonra yapılacaktır. Başvuru koşulları enstitümüz web sitesindeki “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Öğrenci Alımı” duyurusunda yer almaktadır.
 2. Sadece bir tezli lisansüstü programına başvuru yapabilirsiniz. Birden fazla tezli lisansüstü programa başvuru yapılması durumunda ilk yapılan başvuru geçerli sayılıp, diğerleri iptal edilecektir.
 3. Öncelikle internet adresindeki Lisansüstü Programlara Ön Kayıt Başvuru sisteminde bulunan alanlar eksiksiz ve hatasız doldurulup istenen belgeler düzgün ve tam olarak yüklenmelidir. İlgili internet adresi 31 Aralık 2018 Pazartesi günü aktif hale gelecektir ve 11 Ocak 2019 Cuma günü saat 17:00’de kapatılacaktır. İlgili sistemdeki formun titizlikle doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Ön Kayıt Formunda eksik veya hatalı bilgi girişi bulunursa başvurular geçersiz sayılacaktır.
 4. Başvuru sistemine gerekli bilgiler girilip belgeler yüklendikten sonra mutlaka kayıt işlemi yapılmalıdır. Aksi halde başvuru işleminiz tamamlanmış olmayacaktır.
 5. Yapmış olduğunuz başvurunun durumu hakkında bilgiye ön kayıt sisteminden ulaşabilirsiniz. Başvurunuzun değerlendirmeye alındığını ve evraklarınızı teslim etmeniz veya gönderebilmeniz için Başvuru Formunuzun durumunun “Başvurunuz Değerlendirmeye Alındı” olarak görünüyor olması gerekmektedir.
 6. Ön Kayıt Formuna girilen verilerde ve sisteme yüklenen belgelerde, bilgi/evraklarda eksik veya hata olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 7. Ön Kayıt Başvuru Formuna girilen verilerde ve sisteme yüklenen belgelerde, bilgi/evraklarda eksik veya hata olması durumunda, kişi başvuru sistemi üzerinden bir kere uyarılacak ve istenilen düzeltmelerin yapılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 8. Başvuru Durumu “Başvurunuz Değerlendirmeye Alındı” ibaresi göründükten sonra, Ön Kayıt Başvuru Formunun çıktısı alınıp imzalanacaktır.
 9. Çıktısı alınıp imzalanan Ön Kayıt Başvuru Formu ile birlikte özgeçmişlerini, sisteme yükledikleri belgelerinin birer fotokopisini ve 2 adet biyometrik veya vesikalık fotoğrafı en geç 11 Ocak 2019 Cuma günü saat 17:00’e kadar Enstitümüze elden eksiksiz ve tam olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru evrakları bir başkası tarafından Enstitümüze teslim edilebilir. Belirtilen tarihlerden sonra elden yapılan müracaatlar ile müracaat evraklarında eksiklik olması durumunda kayıt işlemi kabul edilmeyecektir.
 10. Başvuru evrakları APS (Acele Posta Servisi) ve Kargo ile de gönderilebilecektir. APS veya Kargo ile gönderilen evrakların Enstitümüze ulaşma tarihi en geç 15 Ocak 2019 Salı saat 17:00’dir. Belirtilen tarihlerden sonra gönderilen müracaatlar kabul edilmeyecektir. APS ve Kargoda gerçekleşen gecikme ve kaybolma gibi sorunlardan ilgili aday sorumludur.
 11. Ön Kayıt Başvuru Formuna girilen verilerde ve sisteme yüklenen belgelerde, bilgi ve evraklarda eksik veya hata olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Adres :

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Zafer Külliyesi  – AFYONKARAHİSAR
Telefon : 0 272 246 3301 (5222)