Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları Hk.

Danışman Öğretim Üyelerimizin ve Öğrencilerimizin dikkatine…

2018-2019 Eğitim/Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda Tezli Yüksek Lisans öğrencileri (azami sürelerinin sonunda – 6. Döneminde olanlar) Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavlarına en geç 29.08.2019 tarihine kadar girmeleri, ayrıca ilgili öğrencilerin tez savunma sınav ve tez jüri üye bilgilerinin AFSÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 42-4 bendi dikkate alınarak Enstitümüze bildirilmesi gerekmektedir.

Madde 42/4 : Yüksek lisans tez jürisi, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren en erken on gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir.