2021-2022 Güz Dönem Lisansüstü Öğrenci Alım Tablosu

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün; 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, anabilim dallarının doktora ve yüksek lisans programlarına öğrenci alım şartları için tıklayınız…

 

Başvuru Tarihi 05 Temmuz 2021 -16 Temmuz 2021
Tezli Yüksek Lisans-Doktora Mülakat Sınavları 29 Temmuz 2021
Tezli Yüksek Lisans-Doktora Kesin Sonuçların İlanı 4 Ağustos 2021
Tezli Yüksek Lisans-Doktora Kesin Kayıt Tarihi 09 Ağustos 2021 – 13 Ağustos 2021
Yedekler İçin Kayıt Tarihi 16 Ağustos 2021
 

 

Başvuru Adresi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Zafer Sağlık Külliyesi AFYONKARAHİSAR

Telefon 0 272 246 3301 (5222)

 

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER

 • Başvurular şahsen veya noter vekaleti verdikleri kişi aracılığıyla yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Aday öğrenci başvuru için istenen belgeleri eksiksiz şekilde (asıl, onaylı vb.) teslim etmek zorundadır. Eksik/istenilen özellikte olmayan belge ile başvuru yapılamaz.
 • Aday öğrenci tek bir anabilim dalına başvurabilir.
 • Başvurular “Öğrenci Kabul Şartları” tablosuna göre yapılır.
 1. Yeni çekilmiş biyometrik veya vesikalık fotoğraf. (2 adet)
 2. Lisans Diploması, Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da noter onaylı suretleri (e-Devlet “Yükseköğretim Sorgulama” dan Mezun Belgesi alanlardan noter onayı şartı aranmaz; diploma asıllarını yanlarında bulundurmak koşulu ile fotokopisini verebilirler.)
 3. Lisans Transkript Belgesi; aslı ya da noter onaylı sureti
 4. Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünden son 5 yıl içerisinde ALES’ten en az 55 (Elli beş)standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi
 5. Anatomi A.D. ve  Tıbbi Genetik A.D. Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların, anadilleri dışında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 40 (Kırk) puan , Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A.D. – Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.D. Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların, anadilleri dışında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 50 (Elli) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi.
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (son 1 ay içinde alınmış)
 7. Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvurusu durumunda Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10.maddesi hükümleri geçerlidir.

 

 

 

Date: 30 Haziran 2021 by Şakir ACAR